HR Consultancy

Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming (Privacy Policy)

De bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Dit principe geldt zowel voor onze website en de informatie daarop als voor onze conventionele diensten. Wij willen dat u zich veilig en goed voelt als u onze website bezoekt. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens dan ook heel ernstig. De inachtneming van de bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming is voor ons vanzelfsprekend.

1. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn in het bijzonder informatie over uw identiteit. Hieronder vallen bijv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Over het algemeen kunt u onze website bezoeken, zonder dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Wij vernemen in eerste instantie alleen de naam van uw internetprovider, de website van waarop u ons bezoekt, de internetpagina's die u bij ons bezoekt en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze gegevens worden door ons uitsluitend in geanonimiseerde vorm verzameld om ons internetaanbod te verbeteren en voor statistische doeleinden. Neem in dit verband ook onze verwijzing met betrekking de user-tracking onder cijfer 4 in acht.

Persoonsgegevens, namelijk uw woonplaats, uw naam en uw e-mailadres, verzamelen wij in het kader van ons contactformulier, om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van uw bericht.

Verder verzamelen wij in het kader van de online sollicitatie de volgende persoonsgegevens: voornaam, familienaam, algemene adresgegevens, telefoon en e-mailadres.

U hebt daarnaast ook de mogelijkheid om persoonsgegevens te uploaden als computerbestanden (tekst- en fotobestanden). Deze gegevens worden vrijwillig verstrekt en worden alleen met uw toestemming door ons verzameld, verwerkt en gebruikt. Indien sommige gegevens als „*verplicht in te vullen velden" gemarkeerd zijn, dan gaat het om de minimaal vereiste informatie voor een zinvolle communicatie met u als sollicitant. Zonder opgave van deze informatie worden er geen gegevens opgeslagen of doorgestuurd naar ons.

De gegevens die worden verzameld in het kader van de online sollicitatie worden uitsluitend verwerkt en gebruikt om uw geschiktheid na te gaan voor de door u beoogde functie en voor de communicatie met u als sollicitant.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze diensten (bijv. communicatie per brief, telefoon, fax of e-mail, controle van het sollicitatiedossier), indien wij hiertoe verplicht zijn door wettelijke voorschriften of gerechtelijke beslissingen of indien u op voorhand uitdrukkelijk uw toestemming geeft om de gegevens door te geven aan derden. Daarbuiten worden er geen gegevens doorgegeven aan derden.

Persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt in landen buiten het toepassingsgebied van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 (PB. EG Nr. L 281 p. 31). Met betrekking tot user-tracking geldt onze verwijzing onder cijfer 4.

2. Communicatie via e-mail en veiligheid

Wij zijn bereikbaar via e-mail. Wanneer u ons een e-mail stuurt, verwerken en gebruiken wij uw e-mailadres alleen voor de correspondentie met u; vanzelfsprekend wordt uw e-mailadres niet doorgegeven aan derden. Een beveiligde e-mailprocedure is momenteel niet beschikbaar. Wanneer u ons een mededeling wilt sturen met een inhoud die u niet op een open briefkaart zou schrijven, raden wij dan ook aan om gebruik te maken van de traditionele postverzending of om telefonisch contact op te nemen (zie impressum).

3. Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen, dient voor de veiligheid van de sollicitant en van de klant. In de cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Cookies dienen voor een vlotte werking van onze website.

4. Verwijzing met betrekking tot user-tracking

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Meer informatie hierover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of op https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen er op dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Facebook

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins gebruikt van de sociale netwerksite facebook.com, die wordt beheerd door de firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Ze zijn doorgaans te herkennen aan het "duim omhoog"-symbool. Een overzicht van de sociale plug-ins van Facebook vindt u hier: http://developers.facebook.com/plug-ins.

Bij het oproepen van onze website wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks doorgegeven aan uw browser en door deze geïntegreerd in onze website. Wij hebben dan ook jammer genoeg geen kennis van de omvang van de gegevens, die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt, en wij hebben er ook geen invloed op.

Door de integratie van de plug-in krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van de website heeft opgeroepen. Indien u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Wanneer u de plug-ins selecteert (aanklikt), wordt de desbetreffende informatie door uw browser rechtstreeks doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen. Ook als u geen lid bent van Facebook, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres registreert en opslaat. Volgens Facebook wordt het IP-adres in Duitsland echter alleen geanonimiseerd opgeslagen. Indien u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan de accountgegevens die over u bij Facebook opgeslagen zijn, dan moet u bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en ook informatie over uw rechten en instelmogelijkheden vindt u hier: http://www.facebook.com/policy.php.

Het is bovendien mogelijk om sociale plug-ins van Facebook met add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met "Facebook Blocker" of de add-on "AdBlock Plus" voor Firefox.

5. Wijziging van onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen inzake veiligheid en gegevensbescherming te wijzigen, indien dit met het oog op de technische ontwikkeling of als gevolg van wetswijzigingen noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Neem daarom steeds de respectievelijk actuele verklaring inzake gegevensbescherming in acht.

6. Uw rechten

Indien u ons uw toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder ogenblik intrekken voor de toekomst.

Als gebruiker van onze website kunt u ons op ieder ogenblik vragen welke persoonsgegevens over u bij ons opgeslagen zijn en voor welk doeleinde. Daarnaast kunt u de correctie van onjuiste gegevens of het verwijderen van gegevens verlangen, die niet langer mogen of moeten worden opslagen. Neem hiervoor contact op met de hieronder vermelde dienst die daarvoor verantwoordelijk is.

7. Vragen of klachten

Indien u vragen hebt met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die graag tot uw dienst staat in geval van vragen en klachten.

8. Verantwoordelijke dienst overeenkomstig § 3 lid 7 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz / BDSG):

Stegmann Personaldienstleistung GmbH
Rheinallee 79-81
55118 Mainz
Duitsland

Telefon: +49 6131 58444-80
Telefax: +49 6131 58444-90

Enable JavaScript to view protected content.
www.stegmann-personal.de

9. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming overeenkomstig § 4f van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz / BDSG):

Christian Hein
c/o 7S Group GmbH
Torstraße 20
70173 Stuttgart
Duitsland

E-Mail: Enable JavaScript to view protected content.

04.07.2014

Hierbij geef ik de toestemming om mijn persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en verwerken en ik stem ermee in dat deze gegevens door STEGMANN worden gebruikt en elektronisch worden opgeslagen met het oog op de jobbemiddeling of een dienstbetrekking.

De toestemming omvat ook het doorgeven van mijn persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de voorbereiding en afrekening van een opdracht.

Het doorgeven van mijn gegevens met mijn foto is toegestaan bij de voorbereiding van een opdracht.

In dit verband mogen mijn persoonsgegevens ook in de noodzakelijke omvang worden gebruikt en verwerkt door derden